วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เทคโนโลยี

เทคโนโลยีรถไฟฟ้าใต้ดินของเมืองไทย
                 
              เทคโนโลยี หรือ ประยุกตวิทยา  หรือ เทคนิควิทยา มีความหมายค่อนข้างกว้าง โดยทั่วไปหมายถึง การนำความรู้ทางธรรมชาติวิทยาและต่อเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร์ มาเป็นวิธีการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ อันก่อให้เกิดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร แม้กระทั่งองค์ความรู้นามธรรมเช่น ระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้การดำรงชีวิตของมนุษย์ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น
                 เทคโนโลยีก่อเกิดผลกระทบต่อสังคมและในพื้นที่ที่มีเทคโนโลยีเข้าไปเกี่ยวข้องในหลายรูปแบบ เทคโนโลยีได้ช่วยให้สังคมหลาย ๆ แห่งเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากขึ้นซึ่งรวมทั้งเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ในหลาย ๆ ขั้นตอนของการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีได้ก่อให้ผลผลิตที่ไม่ต้องการ หรือเรียกว่ามลภาวะ เกิดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีหลาย ๆ อย่างที่ถูกนำมาใช้มีผลต่อค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคม เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้นก็มักจะถูกตั้งคำถามทางจริยธรรม


              
             รถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของเมืองไทย หรือรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ที่กำลังจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2547 จะสามารถช่วยทำให้การเดินทางในกรุงเทพฯ มีความคล่องตัวและสะดวกสบายมากขึ้นเนื่องจากเส้นทางเดินรถไฟฟ้าใต้ดินนี้เป็นเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่นพอสมควร เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเดินทางของคนกรุงเทพฯ ความเป็นมาของโครงการ การให้บริการ รายละเอียดคร่าวๆ ทางเทคนิค และความปลอดภัยเป็นอย่างไร ท่านผู้อ่านจะได้ทราบจากเนื้อหาต่อไปนี้

ความเป็นมาของโครงการ
            โครงการนี้เป็นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐบาลกับเอกชน โดยภาครัฐเป็นผู้ลงทุนก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐานทางโยธา” (Civil Infrastructure) และภาคเอกชนในฐานะผู้รับสัมปทานเป็นผู้ลงทุนอุปกรณ์งานระบบ (M&E Equipment) พร้อมกับทำการบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้าใต้ดินเป็นเวลา 25 ปี นับตั้งแต่วันแรกที่เปิดให้บริการ จนกระทั่งสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน และจะส่งคืนโครงสร้างพื้นฐาน ทางโยธาพร้อมกับอุปกรณ์งานระบบทั้งหมดให้กับการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (รฟม.)

วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนตัว


ประวัติส่วนตัว


                                                        ชื่อ    นางส่วรำไพ  ประทีป  (เย๋า)
                                        
                                                                 คบ. 2   การประถมศึกษา   หมู่  2   

                                                        รหัสนักศึกษา   554188057


                                                        เกิด    8   เดือน กุมภาพันธ์   พ. ศ  2537


                                                        ภูมิลำเนา  สุรินทร์


                                                        คติประจำใจ    จงทำดี   แต่อย่าอวดดี   เพราะทุกคนก็มีดี

                                                                                  แต่ไม่เหมือนกัน                                                    ชื่อ    นางส าว อรยา    คหาวงษ์  (อ้อม)

                                                              คบ.  การประถมศึกษา  หมู่ 2


                                                     รหัสนักศึกษา    554188077


                                                     เกิด      9   เดือน มกราคม  พ.ศ  2537

            
                                                     ภูมิลำเนา    ศรีสะเกษ

                                                     คติประจำใจ    อะไรที่ว่าง่ายก็ไม่ง่ายเสมอไป