วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนตัว


ประวัติส่วนตัว


                                                        ชื่อ    นางส่วรำไพ  ประทีป  (เย๋า)
                                        
                                                                 คบ. 2   การประถมศึกษา   หมู่  2   

                                                        รหัสนักศึกษา   554188057


                                                        เกิด    8   เดือน กุมภาพันธ์   พ. ศ  2537


                                                        ภูมิลำเนา  สุรินทร์


                                                        คติประจำใจ    จงทำดี   แต่อย่าอวดดี   เพราะทุกคนก็มีดี

                                                                                  แต่ไม่เหมือนกัน                                                    ชื่อ    นางส าว อรยา    คหาวงษ์  (อ้อม)

                                                              คบ.  การประถมศึกษา  หมู่ 2


                                                     รหัสนักศึกษา    554188077


                                                     เกิด      9   เดือน มกราคม  พ.ศ  2537

            
                                                     ภูมิลำเนา    ศรีสะเกษ

                                                     คติประจำใจ    อะไรที่ว่าง่ายก็ไม่ง่ายเสมอไป